Sidor

måndag, maj 06, 2013

Hjärtligt grupparbete på natur

Det finns faktiskt riktigt bra aktiviteter i läroböckerna numera. Idag arbetade natureleverna med en sådan aktivitet under rubriken "Tema: Hjärtinfarkt och statistik" ur Natur och Kulturs lärobok Matematik 5000 2c. Aktiviteten innehöll ganska många nya begrepp - som percentil, kumulerad frekvens och summapolygon - därför gick vi gemensamt igenom all teori och de givna exemplen ganska noga innan arbetet kom igång. Flera elever tyckte att de inte "fattade" och att det var "svårt". Med viss oro satte jag ändå igång arbetet.

Eleverna blev indelade i tre grupper med tre elever i varje som ansvarade för att lösa varsin större uppgift. Efter lunchrasten fick eleverna i tvärgrupper redovisa sina uppgifter. Det gick riktigt bra. Under första passet fick eleverna gemensamt lösa uppgiften och se till att alla i gruppen också hade full koll på lösningen. Vid tvärgruppredovisningen kunde jag tydligt se att eleverna verkligen ansträngde sig för att förklara för varandra. Det där "ansvaret" ger en extra knuff... något att ta fasta på vid andra tillfällen och i andra arbetsformer.

Heart surgery at the Clinical CenterBy National Institutes of Health Library

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar