Sidor

fredag, september 26, 2014

Rumsuppfattning & mätandets idé på gång

Snart ska jag hålla i två seminarier med tema enligt ovan för ett trettiotal MAY I-studenter (Matematik för yngre åldrar del 1). Det blir en del praktiska övningar och diskussioner om hur barn uppfattar sin omgivning och varför det är viktigt att arbeta mycket med rumsuppfattning i skolan. På samma sätt gör vi många övningar som bygger på mätandes idé och som visar varför det är viktigt för oss människor att använda gemensamma måttenheter.

Gymnasieläraren i mig ser framför sig alla de elever som under åren har kämpat med geometrin i t.ex. Ma A-kursen och jag inser att de goda grunderna för begreppsförståelse i geometri aldrig fanns. Å om jag bara hade vetat vad jag vet idag så hade jag kunnat stötta på ett helt annat sätt...

torsdag, september 25, 2014

Skanna kamratbedömning, sortera prov och splittra pdf:er

Grundlärarstudenterna F-3 som skrev prov i tisdags hade med sig egna datorer för att skriva på. Mycket skönt för både skribenter och läsare med dator! I provet ingick ett gruppmoment där studenterna läste varandras arbeten och gav kamratbedömning (KB). Denna KB fick studenterna däremot skriva för hand i färdiga mallar. Sedan samlades alla KB in i varje students "provkonvolut" - alla använder anonymkoder och skriver alltså inte sina namn någonstans i provet. I går passade jag på att sortera proven i talföljd och så plockade jag ut de två KB som fanns i varje prov och kopierade. Tur att jag sitter alldeles intill kopiatorn, för jag sprang emellan skrivbord och maskin i skytteltrafik! Kopiorna - 140 st - skannade jag sedan in för att ha tillgång till digitalt vid bedömningen. Det tog gott och väl en dryg timme för att ordna detta för 70 tentor.

De inskannade KB kom alltså i en sådan ordning att de, två och två, hörde till prov nummer 1, nummer 2, nummer 3 o.s.v. När vi läser prov nummer 1 kan vi alltså lätt hitta de KB som student nummer 1 har fått. Vi kan då också se hur väl student nummer 1 har tagit till sig av den KB som givits.

MEN vi vill också läsa de KB som student nummer 1 har skrivit till två andra kamrater. Och här blev det en utmaning att hantera. Vid skanningen hade jag inte alls tänkt på att "dela upp" materialet, så allt kom i en låååååång pdf-fil. I den ordning jag beskrev. Jag ville nu få materialet sorterat i en annan ordning, nämligen utifrån vem som skrivit respektive KB.

Först fick jag av min kloke make hjälp att hitta sätt att dela upp pdf-filer. Jag valde splitpdf.com som visade sig vara snabb och enkel. Sedan fick jag tänka till och namnge de splittrade dokumenten på ett smart sätt. I Finder ser man små bilder av dokumentet och jag kunde därmed byta namn lätt genom att skriva dit studenternas kod som jag såg på mini-förhandsvisningen intill filnamnet (varför skriver jag dessa detaljer över huvud taget? Ingen kan ju vilja läsa detta... ). Nåja, detta pyssel har tagit mig en dryg timme nu på förmiddagen, men så har jag också fått allt sorterat precis som jag vill ha det och nu finns det tillgängligt i Dropbox för mina kollegor och mig själv när vi ska läsa.

Jag är nöjd, med andra ord. Dels har jag lärt mig några saker: Att det går splittra pdf-filer. Men min slutsats är att nästa gång vi har provet måste också KB göras digitalt. Så att vi har materialet sorterat och klart inför läsningen. Återstår att tänka ut hur detta ska göras. Förslag, någon?


måndag, september 22, 2014

Talföljder - två strategier

Detta är en kom-i-håg-lapp till mig själv: Spela in några filmer om hur man hittar ett algebraiskt uttryck för att beskriva ett godtyckligt tal i en aritmetisk talföljd.

Eller på enklare språk: Hur många prickar är det i den n:te figuren om du har ett visst antal prickar (t.ex. 3 st) i den första figuren och sedan ökar med ett bestämt antal prickar (t.ex. 2 st) för varje ny figur?

Vi hade ett seminarium där vi skulle se hur man kan använda kalkylblad (bland annat) i undervisningen. Den här presentationen användes som grund för våra diskussioner. När jag skulle visa hur fiffigt det var att man i kalkylbladet kan skriva in algebraiska uttryck för aritmetiska talserier passade vi på att repetera lite. Och då tittade vi på två strategier för att hitta algebraiska uttryck. Jag ska alltså spela in ett par filmer som förtydligar. Den här tavelbilden får hjälpa mig att komma ihåg...
Tenta hit och tenta dit... I morgon är det dax!

I morgon är det dax för Grundlärarna F-3 att skriva tenta i sin fjärde och sista matematikkurs hos oss på MND. Eller tenta och tenta, det verkar inte längre finnas något sådant begrepp, åtminstone hittar jag inte ordet i högskoleförordningen så då får man väl acceptera att skriftligt prov är vad som gäller numera.

Det är andra gången kursen ges och mina kollegor och jag har behållit men vidareutvecklat vårt koncept från första försöket under vt 14. Studenterna har helt enkelt fått ut provet i förväg. Ja, du läste rätt. Oseriöst? Knappast. Men väldigt fiffigt, tycker vi! Studenterna får i lugn och ro läsa igenom instruktionerna och kan därmed vara förberedda på hur arbetet kommer att gå till. Särskilt viktigt är detta eftersom vi har valt att genomföra provet lite "annorlunda". Läs instruktionerna här.

Vi räknar med att få många kloka synpunkter av studenterna när provet är genomfört och redan nu har det kommit frågor som: Kan man inte lika gärna genomföra provet som hemprov? Vi tar till oss och funderar vidare på hur vi ska kunna göra ett prov som prövar det som kursen har som mål på ett sätt som i sig är givande för blivande lärarstudenter samtidigt som det är rättssäkert. I andra kurser har man andra typer av examinationer och det är naturligtvis lärorikt för studenter att själva testa skilda examinationsformer. De kommer ju att vilja variera sig när de kommer ut och börjar arbeta som lärare!

Mest spännande (OBS! Ett passande el-skämt!) är ändå bekymret med skarvsladdar och grenuttag i tentasalen. Jag har lyckats engagera halva SU för att komma åt så många sådana som möjligt. Tur att vår IT-tekniker har tagit sig an detta uppdrag med bravur. 71 studenter med bärbara datorer i en tentasal med 24 vägguttag... mmm... det tarvar en del sladdar...

Inför i morgon säger jag till alla studenter: Break a leg! (Och då menar jag inte att de ska snava på ett grenuttag...)