Sidor

torsdag, september 25, 2014

Skanna kamratbedömning, sortera prov och splittra pdf:er

Grundlärarstudenterna F-3 som skrev prov i tisdags hade med sig egna datorer för att skriva på. Mycket skönt för både skribenter och läsare med dator! I provet ingick ett gruppmoment där studenterna läste varandras arbeten och gav kamratbedömning (KB). Denna KB fick studenterna däremot skriva för hand i färdiga mallar. Sedan samlades alla KB in i varje students "provkonvolut" - alla använder anonymkoder och skriver alltså inte sina namn någonstans i provet. I går passade jag på att sortera proven i talföljd och så plockade jag ut de två KB som fanns i varje prov och kopierade. Tur att jag sitter alldeles intill kopiatorn, för jag sprang emellan skrivbord och maskin i skytteltrafik! Kopiorna - 140 st - skannade jag sedan in för att ha tillgång till digitalt vid bedömningen. Det tog gott och väl en dryg timme för att ordna detta för 70 tentor.

De inskannade KB kom alltså i en sådan ordning att de, två och två, hörde till prov nummer 1, nummer 2, nummer 3 o.s.v. När vi läser prov nummer 1 kan vi alltså lätt hitta de KB som student nummer 1 har fått. Vi kan då också se hur väl student nummer 1 har tagit till sig av den KB som givits.

MEN vi vill också läsa de KB som student nummer 1 har skrivit till två andra kamrater. Och här blev det en utmaning att hantera. Vid skanningen hade jag inte alls tänkt på att "dela upp" materialet, så allt kom i en låååååång pdf-fil. I den ordning jag beskrev. Jag ville nu få materialet sorterat i en annan ordning, nämligen utifrån vem som skrivit respektive KB.

Först fick jag av min kloke make hjälp att hitta sätt att dela upp pdf-filer. Jag valde splitpdf.com som visade sig vara snabb och enkel. Sedan fick jag tänka till och namnge de splittrade dokumenten på ett smart sätt. I Finder ser man små bilder av dokumentet och jag kunde därmed byta namn lätt genom att skriva dit studenternas kod som jag såg på mini-förhandsvisningen intill filnamnet (varför skriver jag dessa detaljer över huvud taget? Ingen kan ju vilja läsa detta... ). Nåja, detta pyssel har tagit mig en dryg timme nu på förmiddagen, men så har jag också fått allt sorterat precis som jag vill ha det och nu finns det tillgängligt i Dropbox för mina kollegor och mig själv när vi ska läsa.

Jag är nöjd, med andra ord. Dels har jag lärt mig några saker: Att det går splittra pdf-filer. Men min slutsats är att nästa gång vi har provet måste också KB göras digitalt. Så att vi har materialet sorterat och klart inför läsningen. Återstår att tänka ut hur detta ska göras. Förslag, någon?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar