Sidor

måndag, juni 03, 2013

Bedömning

Nu håller jag på att slutgiltigt bedöma alla de underlag jag har samlat på mig i olika kurser för olika elev- och studentgrupper.

Vad gäller mina gymnasieelever så har de under kursernas gång hunnit ha några prov, flera gruppuppgifter, massor av enskilda uppgifter och ett nationellt prov. Mycket av underlaget har jag förstås samlat in på lektionerna och noterat i både hjärnan och google-dokument. Så nu ska allt det jag sett av elevernas kunskapsutveckling samlas till något så litet och fjuttigt som en enda bokstav. Nåja, så är det med den summativa delen av bedömningsarbetet. Det formativa är redan gjort, i form av dagligt arbete tillsammans: vi har diskuterat kunskapskvaliteter, jag har skrivit framåtsyftande kommentarer med tips på förbättringar i prov och uppgifter och eleverna har gett varandra återkoppling på redovisningar.

På universitetet bedömer jag just nu inlämnade rapporter och tentor. Det är också en summativ fas. Den formativa bedömningen har skett under kursens gång, oftast skriftligt som kommentarer på inlämnade uppgifter, enskilt eller i grupp. Även kamratbedömning har ingått. Man träffas mer sällan och har därmed inte samma möjlighet att ge muntlig formativ återkoppling till var och en. Det blir snarare "allmänt" i klassrummet när någon diskussion blommar upp och vi kan vända och vrida på de frågor som väcks. En typ av "generell formativ återkoppling" som alla kan ta till sig.

Därför ligger jag lågt med filmer, tips och beskrivningar av lektionsarbete under dessa sista, skälvande veckor på terminen. Istället ska jag fortsätta läsa och bedöma. Och förbereda en sång till studenterna! Tjing på ett tag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar