Sidor

torsdag, oktober 24, 2013

Egen muntlig examination - Puh!

Jag går en kurs. Själv. Det är väldigt läskigt, eftersom jag inte har studerat sedan... 1996! Kursen heter Matematikens didaktik I och den handlar om matematikdidaktisk forskning. Idag hade vi muntlig examination och hade fått i uppgift att läsa varsin avhandling som vi skulle presentera på 10 minuter. Vi skulle besvara frågor om forskningsfrågor, metod och teoretiska utgångspunkter och vi skulle läsa avhandlingarna kritiskt och diskutera huruvida avhandlingarna besvarar sina forskningsfrågor eller ej.

Jag var först ut i min grupp och det visade sig att 10 minuter var svårt att hålla sig till. Jag fick verkligen begränsa mig och tyckte att jag inte alls hann genomföra presentationen ordentligt. Till stöd hade jag gjort en enkel Prezi. Bilderna i den är förstås mina egna, likaså alla ev. missuppfattningar och fel... Jag hade läst Eva Taflins avhandling "Matematikproblem i skolan för att skapa tillfällen till lärande", riktigt intressant och direkt användbar för alla mattelärare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar