Sidor

onsdag, september 25, 2013

Sympatiskt med symmetrier

Vi hade en lektion med rubriken "Avbildningsgeometri" i May II-gruppen och sysslade egentligen med symmetrier i geometrin. Intressant och roligt, tycker jag. Hoppas att studenterna också gillade det! Vi utgick ifrån denna enkla presentation i kombination med exempel på tavlan, diskussioner och praktiska klipp/rit-exempel.

En reflektion vid passet var att man ofta enbart tänker på spegelsymmetrier när man pratar om symmetrier, vilket vi lade märke till i vissa uppgifter ur läromedel, t.ex. Diamant-materialet som Skolverket gett ut (länk i presentationen). Det är lätt att glömma vridning (rotation) och förskjutning (translation), som också är sympatiska symmetrioperationer.

Här är en bild som ska visa hur man kan jobba med spegelsymmetri konkret: Rita, klipp och vik ut!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar