Sidor

tisdag, maj 12, 2015

Mönsteruppgift (kul) och Schemamall (mindre kul)

På vår sista träff i vårens "kvällskurs" om "Samband och förändring" jobbade vi en stund med uttrycksformer i arbete med mönster. HÄR är uppgiften. Jag hade plastat in och klippt ut lapparna som "kort" och studenterna fick parvis de blandade korten i uppdrag att para ihop en mönsterbeskrivning med ord, en med bild, en i form av en talföljd och en med algebraiskt uttryck. Det fanns tre olika mönster som i övningen representerades på fyra olika sätt (uttrycksformer eller representationsformer).I min övning hade jag begränsat mig till aritmetiska talföljder. Man kan självklart utveckla aktiviteten genom att använda andra talföljder, t.ex. geometriska talföljder eller triangeltal, kvadrattal, Fibonacci-tal o.s.v. För att utveckla övningen fick jag också ett förslag från en student om att lägga till kort som "inte passar in". En bra idé som ger ytterligare utrymme för elever att resonera matematiskt kring sina slutsatser och minska risken att elever gissar någon lösning utifrån "uteslutningsmetoden".

Man kan självklart anpassa övningen och förenkla den genom att t.ex. ta bort de algebraiska uttrycken (för yngre barn) och istället lägga till en konkret uttrycksform genom att låta barnen konstruera mönstren med plockmaterial. Man kan även välja enbart två olika mönster för att underlätta aktiviteten.

Ett fortsatt arbete kan innebära att elever ska skapa egna mönster och ge en kompis "en uttrycksform" för att låta kompisen komma fram till några andra.

Inför höstterminsstarten är vi också igång med att lägga schema. HÄR är en mall...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar