Sidor

måndag, maj 16, 2016

Triangelns area - på geobräde

När sonen var förkyld och hemma för någon vecka sedan jobbade klassen (åk 5) med triangelns area. Vi gjorde därför en liten genomgång på samma tema med hjälp av virtuella geobräden. HÄR är dokumentet - som inte på något sätt är heltäckande för området! - men som kan ge en idé till hur man kan låta elever själva undersöka intressanta samband. Allra bäst är ju riktiga geobräden, d.v.s. spikar på en bräda och massa gummiband.

Viktigt när man arbetar med geobräden är att lägga tid på att definiera vad som är 1 längdenhet och vad som är 1 areaenhet. Min son fick ägna några minuter åt att klura ut varför det INTE är lika långt mellan två spikar diagonalt som vad det är vågrätt eller lodrätt. Det kunde han själv se med hjälp av geobrädet, så undvik att "berätta" det för barnen, låt dem undersöka det själva.

Detta gör att det inte är helt enkelt att jobba med trianglars omkrets på geobräde, åtminstone inte med yngre barn. Så ett tips är att enbart jobba med omkrets av rektanglar eller andra månghörningar där alla sidor placeras "snällt" vågrätt-lodrätt. Areor däremot, går att laborera med mycket fritt. Testa själva! Och passa på att läsa Ingvar O Perssons artikel "Geometri med geobräde" också.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar