Sidor

måndag, februari 13, 2017

Stadiga, startklara CL-studenter #2

Det andra exemplet som jag har fått lov att visa från VFU-besöken är ett lektionsupplägg som Nikolai Artjomenkov har planerat och genomfört. Han skulle hålla en genomgång om cirkelns ekvation och gjorde en Power Point-presentation (som jag här har fört över till Google-presentation för enkelhets skull) där han med väsentliga inslag av elevaktiviteter fokuserade på viktiga aspekter av begreppet, t.ex. varför cirkelns ekvation inte beskriver en funktion. HÄR hittar ni presentationen.

I lektionen blev det naturliga växlingar mellan lärarledda "tavel-samtal" (inte att förväxla med lärares envägs-kommunikation, eftersom Nikolai genomgående bjöd in eleverna med hjälp av frågor) och elevaktiviteter i par som sedan blev viktiga för den fortsatta genomgången. Det kanske inte framgår av presentationen i sig, men det var viktigt i lektionens upplägg att eleverna fick diskutera, försöka lösa uppgifter och resonera kring slutsatser innan de gick vidare i genomgången. Nikolai ritade med den interaktiva skrivtavlan en hel del bilder och antecknade elevernas förslag allt eftersom. Detta syns inte i presentationen.

Varför är ett sådant lektionsupplägg bra? Genomgångar i matematik är nödvändiga. Men det är oerhört stor skillnad på om dessa också innebär elevaktivitet eller ej. Här är exempel på att eleverna blir engagerade i och bidrar till innehållet i genomgången. Avslutningen i form av en quiz i Socrative som Nikolai hade skapat gav både eleverna och Nikolai återkoppling på hur väl eleverna hade följt med i lektionen och förstått innehållet och den fungerade också som stöd för hur Nikolai skulle planera för den fortsatta undervisningen. Den hade därmed ett tydligt formativt syfte.

Tack för att jag fick tipsa om din lektion, Nikolai!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar