Sidor

lördag, februari 09, 2013

Ekvationssystem

Det blev en fullproppad fredag för natur-eleverna i Ma2c. Vi introducerade ekvationssystem och gick igenom precis ALLT (kändes det som). Se själva:


  • Först tittade vi på en vanlig rät linje, eftersom vi har arbetat med räta linjen under en veckas tid. Jag skrev upp en ekvation, y=2x+1, på tavlan och ritade en enkel graf. Vi repeterade, helt enkelt.
  • Sedan studerade vi också en annan linje, y=-0,5x-3, och ritade den i samma koordinatsystem. En elev såg genast att denna linje är vinkelrät mot den första eftersom k-värdena fick produkten -1 Observant! (Kolla själv: 2*-0,5=1)
  • Vi pratade om de räta linjernas ekvationer, att graferna visar på alla kombinationer av x- och y-värden som är lösningar till varje unik ekvation.
  • Så frågade jag om det fanns något x- och y-värde som är lösning till båda ekvationerna samtidigt. En elev såg att detta ges av skärningspunktens koordinater. Mycket bra! Övriga höll med.
  • Vi konstaterade att man alltså kan hitta eventuella lösningar till flera ekvationer, s.k. ekvationssystem, grafiskt genom att hitta skärningspunkterna.
  • Där gick jag över till att presentera också algebraiska metoder. Eftersom båda linjerna var skrivna i k-form fick det bli substitutionsmetoden först. Jag jobbade mot elevernas vilja med bråkform igenom hela lösningen, vilket kändes lite svårt (men nödvändigt!) och vi hittade en lösning.
  • Efter lunchrasten fick eleverna den klassiska uppgiften med bonden och hans djur att arbeta med. Det var förstås lite svårt, men alla lyckades nog formulera någon ekvation som var "sann" i problemet. Vi gick igenom den gemensamt.
  • Allra sist presenterade jag ett ekvationssystem som var lämpligt att lösa med den andra algebraiska metoden, additionsmetoden, och så gick vi igenom hur bonde-uppgiften skulle kunna lösas med additionsmetoden.

Och så var det slut matte för veckan. Innan vi skiljdes åt bad jag eleverna att titta igenom och repetera med några uppgifter i läroboken till på måndag. Det blir spännande att se vad eleverna kommer ihåg då...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar