Sidor

torsdag, februari 14, 2013

Mera ekvationssystem

Det är roligt att se att hur olika elever löser samma ekvationssystem. Här är ett exempel på lösning:


Eleven utgick ifrån ekvation I) och multiplicerade den med 2 för att få x-termens faktor till 1. Sedan substituerades den nya ekvationen x=7-3y in i ekvation II). Elegant!
En annan elev löste samma ekvationssystem genom att bryta ut y ur ekvation I) och substituera i ekvation II). Ytterligare en elev löste den med additionsmetoden. Vi är laddade för prov på fredag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar