Sidor

måndag, april 22, 2013

Grupparbete i Statistik

Idag introducerade vi det sista momentet i Ma2c-kursen, Statistik. Det är alltid kul. Då avsnittet innehöll ganska många begrepp och definitioner (observation, population, stickprov, felkällor m.m.) fick eleverna jobba gruppvis, 3 eller 4 elever, och ansvara för varsit delområde inom avsnittet Statistiska metoder. Uppgiften gick ut på att eleverna fick läsa igenom och diskutera innehållet, lösa någon uppgift och kanske söka på Internet för att hitta kompletterande och förtydligande information. Slutligen redovisade grupperna muntligt för varandra, de flesta gjorde någon typ av presentation som stöd. Rubrikerna var hämtade ur läroboken för enkelhets skull och jag gick runt och stöttade under arbetets gång då det behövdes.

Det intressanta var att jag fick se eleverna ur ett lite annat perspektiv. Den som vanligtvis är ganska säker på matematikinnehåll och procedurer för att lösa uppgifter kanske inte kände sig lika säker i situationen där läraren inte hade gått igenom först, utan där man förväntades arbeta tillsammans med ett helt nytt innehåll och nya begrepp. Och tvärtom. Den som oftare känner osäkerhet inför t.ex. svåra ekvationer och problemlösning kanske kunde ta ett större ansvar i gruppen när det gällde att läsa om och förklara begrepp inom statistik samt redovisa muntligt för klassen.

Det är nyttigt att göra olika saker, helt enkelt. Och visst kunde jag ha förberett uppgiften bättre och tagit fram utvärderingsbara mål och någon modell för kunskapsbedömning, men idag handlade det mer om att använda andra arbetssätt, i detta fall självständigt arbete i grupper. Vi diskuterar på onsdag.


Titta på Anders Gustafssons film om felmarginal m.m., en rejäl genomgång i ämnet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar